Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR

20. 4. 2011

Na základě usnesení výkonného výboru KSH ČMS Ústeckého kraje, konaného dne 28.2.2011 ve Slavětíně si Vás dovoluji informovat o započaté spolupráci mezi KSHČMS Ústeckého kraje a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Zdravotní pojišťovna MVČR patří na českém trhu mezi jednu z nejvíce stabilních zdravotních pojišťoven a v současné době finanční nestability je dle mého názoru velmi důležité mít ke svému zdraví stabilního partnera, který se o mně postará při každém zdravotním problému. Naše vzájemná spolupráce bude podobná jako již jsme zvyklí od naší Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.. Za každého nového klienta, u kterého Sbor dobrovolných hasičů zajistí podepsání přihlášky a odevzdání na příslušné Okresní sdružení hasičů ČMS obdrží následně příslušné SDH finanční provizi ve výši 300,- na váš bankovní účet. Přihlášku a další podrobné informace o zdravotní pojišťovně můžete najít na www.zpmvcr.cz.

Právo na výběr zdravotní pojišťovny
Každý pojištěnec má právo na výběr jedné zdravotní pojišťovny. Příslušnost ke zdravotní pojišťovně lze měnit pouze jedenkrát za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům provádí změnu zdravotní pojišťovny jejich zákonný zástupce.
 
Registrace pojištěnce
Rozhodne-li se stát pojištěncem ZP MV ČR některý z vašich členů, je potřeba dát společně s přihláškou fotokopii následujících dokladů:
  • doklad o existenci trvalého pobytu na území ČR (občanský průkaz, cestovní pas),
  • fotokopii potvrzení o studiu u studentů učňovských, středních a vysokých škol,
  • důchodce doloží potvrzení o přiznání důchodu,
  • nezaměstnaný v evidenci úřadu práce doloží potvrzení z úřadu práce,
  • zaměstnanec předloží adresu a IČ svého zaměstnavatele,
  • podnikatel doloží fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu, pokud bylo podnikáno v předcházejícím kalendářním roce,
  • rodný list u novorozence.
Doufám, že tato naše nabídka na spolupráci Vás osloví a že nám (vám) to pomůže získat nějaké prostředky do našich sborů.
 
S přátelským pozdravem a ohni zmar.
                                                                                   
Pavel Doubrava
starosta KSH ČMS Ústeckého kraje

Podklady : 

10 důvodů, proč se stát  klientem ZP MV ČR 

Přihláška ke zdravotní pojišťovně

Seznam všech pracovišť ZP MV ČR v Ústeckém kraji