Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh „Usnesení“

Usnesení z jednání shromáždění představitelů SDH okresu Ústí nad Labem, konané dne 20. 10. 2009 na OSH Ústí nad Labem.

Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Ústí nad Labem

bere na vědomí:

1.     hodnocení činnosti OSH a SDH v roce 2009

2.     zprávu revizní rady

3.     informace ze shromáždění starostů OSH

4.     přípravu krajského shromáždění delegátů OSH a přípravu řádného sjezdu SH ČMS

schvaluje:

1.     plán práce VV SH ČMS okresu Ústí nad Labem na rok 2010

2.     akce na r. 2010

3.     zprávu o přípravě VVH SDH v roce 2009 - 2010

4.     zprávu o čerpání rozpočtu za měsíc leden - říjen 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

5.     inventarizační komisi ve složení: pí Hofmanová, p. Wiener, p. Brabec, p. Herout - p. Opálecký

6.     likvidační komisi ve složení: Ing. Pícha, p. Hladík , pí Purschová

ukládá:

1.     VV OSH projednat připomínky z jednání představitelů SDH okresu Ústí nad Labem

2.     vedení SH ČMS okresu Ústí nad Labem náměstkyni starosty pro úkoly ekonomiky sledovat čerpání rozpočtu na r. 2009 a r. 2010

3.     SDH odevzdat vyhodnocení VVH SDH, hlášení za rok 2009 a členské příspěvky na r. 2010 do 20.1. 2010

4.     projednat častou neúčast členů delegovaných SDH do VV OSH a odborných rad do 31.1. 2010

5.     instruktorům OSH zabezpečit konání VVH SDH ve stanoveném termínu

6.     odborné radě OSH  dopracovat plán práce na rok 2010         T:31.12.2009

                                    - provést personální doplnění odborných rad   T:31.1.2010

Usnesení bylo projednáno a schváleno dne 20.10.2009

Ověřovatelem zápisu byl zvolen  p. Opálecký Jaroslav

                                                     p. Bauer Antonín

Návrhová komise:

1.     Mikšovský Tomáš

2.     Albrecht Martin

3.     Karásková Jana