Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zimní sraz

První ročník zimního srazu se konal již v únoru roku 1985. Poslání tohoto srazu bylo vyplnit část soutěžního roku mezi zahájením Plamene v našem případě Závodem požárnické všestrannosti, který se koná počátkem školního roku a soutěžemi následnými v době jarní.  Z tohoto důvodu bylo tehdy radou mládeže vytvořeno zimní setkání, kde od začátku byla stanovena vždy pravidla pro konání této akce.

Cílem tohoto setkání bylo naučit děti něco o přírodě (jak přežít v přírodě, jak si rozdělat oheň, s jakými druhy zvířat se mohou setkat v lese a jak je poznají podle stop a řadu dalších věcí). Soutěž se konala vždy v zimním období a děti pokud možno bez pomoci vedoucích plnily různé úkoly v přírodě. Pravidlem bylo pořádat toto setkání vždy v jiné lokalitě okresu Ústí nad Labem, aby děti poznaly řadu nových míst a krás našeho okresu.

Později se soutěž přesunula do Libouchce za pořádání místního SDH, za což jim patří rozhodně velké poděkování. Na radě mládeže bylo toto setkání v posledních letech konzultováno a na žádost zakladatelů tohoto setkání bylo rozhodnuto radou mládeže vrátit se k původním hodnotám tohoto setkání.

Jelikož se za poslední roky z tohoto setkání stalo jakési pohodlné přežití v přírodě (rošty na vaření, dřevo z domova apod.) byla nucena rada mládeže přistoupit k jakési korekci nebo chcete-li vytvoření propozic na Zimní sraz, stejně jako jsou vytvořeny na jiné soutěže.

PROPOZICE

Trasa: trasu zajišťuje OORM v daném ročníku vždy pokud možno v jiném prostoru okresu Ústí nad Labem a pokud to půjde ve spolupráci s SDH v místě konání. Délka tratě by měla být cca 2 až 3 kilometry v mírně zvlněném terénu s přihlédnutím na plnění disciplín.       

            Start a cíl nebudou na jednom místě. Veškeré automobily zůstanou vždy na startu. Po ukončení soutěže se družstvo vrátí zpět na start ke svému automobilu a bude odjíždět domů.

Družstvo: družstvo startuje v počtu nejméně  5 členů v doprovodu 1 osoby starší 18 let (vedoucí, jiná dospělá osoba). Na každém stanovišti soutěží maximálně 5 členů v plnění úkolů. Startuje se podle SDH. Každé SDH může přihlásit maximálně 2 družstva v minimálním počtu 5 členů.

Družstvo si s sebou zajišťuje dostatečné množství vody k přípravě jídla a zajištění pitného režimu. Veškerý potřebný materiál na celou dobu si družstvo nese s sebou, po odstartování se již ke svému automobilu nevrací.

Kde čerpat: Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH, přílohy těchto propozic      a další dostupné materiály.

Hodnocení: Hodnotí se každá disciplína. Rozhodčí zaznamenají do startovní karty splnění úkolů počtem získaných bodů.

Plnění úkolů:

1.       Na stanovištích budou rozhodčí a úkoly se budou plnit viz. popis níže.

2.      Na stanovištích bude vyvěšeno zadání a soutěžící budou své odpovědi zapisovat do startovní karty.

Za spravedlivé jednání zodpovídá vedoucí daného družstva.

OORM si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu plnění úkolů. Upřesnění vždy zašle nejpozději v pozvánce na danou akci.

Úkoly:

1.  Poznej strom

podle šišek, plodů, semen nebo listů.

Každý člen hlídky si vylosuje obrázek stromu, ústně určí, o jaký strom jde a nalezne ve skupině obrázků alespoň jednu jeho další část, např. list

stromy: borovice, bříza, buk, dub, habr, javor, jedle, jeřáb, jilm, jinan, jírovec, lípa, modřín, smrk, tis

Hodnocení: za správné určení stromu 1 bod, za správné nalezení další části stromu  1 bod (celkem 2 body) …… maximálně 10 bodů

2.  Ohniště   

Každý člen hlídky si vylosuje jeden obrázek ohniště a ústně určí, o který typ ohniště jde.

Druhy ohnišť: pagoda, pyramida, hranice, polenový krb, oheň v dešti, kanadský krb, oheň na sněhu, strážní oheň, závěs pro kotlík (kotlíky).

Hodnocení: za správné určení 1 bod …… maximálně 5 bodů

3.  Stopy

Každý člen hlídky si vylosuje jeden obrázek s nákresem stopy a ústně určí zvíře, kterému daná stopa patří.

Hodnocení: za správné určení 1 bod …… maximálně 5 bodů

4.  Odhad vzdálenosti

Jednotlivec odhadne vzdušnou vzdálenost na dané místo, které si vylosuje. Odhaduje se z vyznačeného místa.

Mladší a starší odhadují vzdálenost do 500 metrů, dorost do 1 000 metrů.

Hodnocení: za správné určení 1 bod …… maximálně 5 bodů

5.  Lanová lávka

Úkolem 5 jednotlivců je překonat lanovou lávku (nad sebou dvě vodorovná lana), délka lávky je 3 až 7 m. Lávku může překonávat vždy jenom jeden soutěžící. Na lávku se nastupuje před označením začátku a sestupuje se za označením konce lávky a překonávaného úseku. Při pádu nebo doteku země v překonávaném úseku nemůže závodník pokus opakovat.

Hodnocení: za překonání lávky 2 body …… maximálně 10 bodů

6.  Plastika – volná disciplína

Družstvo postaví dle své fantazie po vzájemné domluvě společnou libovolnou plastiku. Používat se mohou pouze přírodní materiály (dřevo, sníh, kámen, listí, tráva, atd.).

Hodnocení: za splnění úkolu maximálně 5 bodů.

7.  Vaření

Vaří se vždy jednotné jídlo, které určí OORM (jídla, která se vařila na posledních ročnících byla pestrá, ale těžko hodnotitelná), proto bude stanoveno vždy jen jedno jídlo pro daný ročník. Tím se samozřejmě  nezakazuje vařit si co a jak chcete, ale pro hodnocení do celkového vyhodnocení se započítává jídlo určené OORM.

Součástí hodnocení je vytvoření ohniště, které by mělo být pouze z přírodních zdrojů sebraných v okolí konání akce (žádné rošty, kovové vidlice atd.).

Hodnocení: za ohniště maximálně 5 bodů, za jídlo maximálně 5 bodů.

OORM nezajišťuje na tuto akci žádné suroviny na přípravu a výrobu jídel, dřevo, pitný režim a jiné.